Ajatus oppaan työstä lämpimän auringon alla voi äkkiseltään kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta. Mikäli olet perheetön ja sinkku, jaksat tehdä pitkää päivää kuutena päivänä viikossa selvitellen asiakkaiden ongelmia, olet luova ja jaksat kantaa vastuuta, voi matkaoppaan ammatti olla juuri sinulle tarkoitettu! Tässä artikkelissa paneudumme matkaoppaiden koulutusvaihtoehtoihin, palkkatasoon ja työtehtäviin.

Koulutusvaihtoehdot

Suomessa matkaoppaan koulutusta tarjoaa Päivölän Kansanopisto, joka tekee yhteistyötä monien matkanjärjestäjien kanssa. Päivölän yhteistyökumppaneihin lukeutuvat mm. Finnmatkat, Tjäreborg, Apollomatkat, Lomamatkat, Hispania sekä Matka-Vekka. Päivölän järjestämä koulutus on laajuudeltaan 35 opintopistettä ja kestää noin puoli vuotta. Koulutus on maksullista, mutta koulutus oikeuttaa opintotukeen.

Päivölän lisäksi ainakin Aurinkomatkat ja Finnmatkat järjestävät omaa opaskoulutustaan säännöllisin väliajoin.

Työnantajat

Matkaoppaan työtä on tarjolla lukuisissa yrityksissä.

Aurinkomatkat
Apollomatkat
Detur
Hispania
Matka-Vekka
Nazar
Tjäreborg
TUI

Osa matkanjärjestäjistä vaatii oppaaltaan oman koulutuksensa suorittamista.

Palkkaus

Matkaoppaan palkka on yleensä suhteutettu työskentelymaan hintatasoon. Pienimmillään aloittavan matkaoppaan on tultava toimeen n. 400-500 eurolla kuukaudessa. Yleensä oppaan kuukausipalkka on yrityksestä, kohteesta ja retkimyynnistä riippuen tuhannen euron molemmin puolin.

Palkkaus saattaa tuntua pieneltä, mutta on muistettava, että elinkustannukset ovat monissa maissa Suomea edullisemmat. Lisäksi työnantaja vastaa yleensä asumiskuluista ja lennoista kohteeseen.

Työsuhde-edut

Työantaja vastaa yleensä kaikista asumiseen liittyvistä kuluista, kuten vuokrasta, sähköstä, vedestä, internet-liittymästä, ja vakuutusmaksuista. Oppaat asuvat yleensä yhdessä muiden oppaiden kanssa. Työnantaja maksaa yleensä myös auton käytön polttoaineineen, mikäli työ auton käyttöä vaatii.

Työsuhde-eduista ehkä tärkeimpiä ovat kuitenkin erilaiseen kulttuuriin uppoaminen, kielitaidon kohentaminen ja melko varmasti lämmin ilmasto.

Työajat

Oppaan on periaatteessa oltava valmis toimimaan milloin tahansa tilanteen niin vaatiessa. Yleensä matkaopas työskentelee kohteessa ollessaan kuutena päivänä viikossa. Säännöllistä työaikaa ei ole, sillä asiakkaiden aikataulut määräävät työtahdin. Mukaan mahtuu myös ilta- ja yötyötä, sillä asiakkaita on oltava vastassa kellonajasta riippumatta heidän saapuessaan kohteeseen.

Opas työskentelee yleensä talvi- ja kesäkaudet eri kohteissa sesongin mukaan. Kesäkausi saattaa vierähtää Mallorcalla ja talvi tehdään töitä Kanarialla. Työn liikkuvuuden ja luonteen takia matkaoppaan ammatti sopii kaikista parhaiten perheettömälle sinkulle.

Työtehtävät

Oppaan työ on joka päivä erilaista ja antoisaa asiakaspalvelutyötä. Oppaan tehtäviin kuuluu retkien ja muun lomaohjelman suunnittelu ja järjestäminen, sekä lentokenttäkuljetuksista huolehtiminen. Myös toimistotyö ja asiakkaiden tapaaminen palvelupisteissä kuuluu matkaoppaan toimenkuvaan.

Lisätietoa matkaoppaaksi aikoville:

Aurinkomatkat – Oppaaksi Aurinkomatkoille
TUI – Matkaopas
Tjäreborg – Oppaaksi Tjäreborgille
Päivölän Kansanopisto – Matkaopaskoulu